awne eremy polskie Ego vobis vos mihi
Strona główna
kongregacja Monte Corona
Erem Monte Corona - wyprawa
Życie codzienne w klasztorze
Bielany
Bieniszew
Dawne eremy polskie
Brat Leonard
Ludwik Zarewicz
Galeria
Modernizacja
Kontakt


Kongregacja Pustelników Góry Koronnej posiadała w Polsce w latach rozkwitu 7 eremów.

 1. Pierwszy i niejako najważniejszy z nich to erem na Bielanach pod Krakowem fundowany w 1604 roku przez Mikołaja Wolskiego, zwany jest Eremem Srebrnej Góry [Eremus Montis Argentini], a przepiękny barokowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zachwyca wielu wspaniałą architekturą i licznymi dziełami malarskimi i rzeźbiarskimi.

 2. Drugi to erem w Bieniszewie pod Kazimierzem Biskupim w ziemi konińskiej, zwany Eremem Pięciu Braci Męczenników [Eremus ss. Quinque martyrum], gdyż był fundowany w 1663 roku w miejscu, gdzie w 1003 roku poniosło śmierć męczeńską pięciu uczniów św. Romualda: Jan, Benedykt, Mateusz, Izaak i Krystyn, przez wielu uważanych za pierwszych kamedułów na ziemiach polskich. Kościół dedykowany jest Ofiarowaniu Najświętszej Maryi Panny.

  Tylko te dwa eremy przetrwały burze dziejowe i są do dzisiaj czynnymi pustelniami.

 3. W Rytwianach w ziemi sandomierskiej funkcjonowała Pustelnia Złotego Lasu [Eremus Sylv aurae] z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania NMP. Erem fundował w 1621 roku wojewoda krakowski Jan Tęczyński, niestety niecałe 200 lat później, w 1819 roku pustelnia przestała istnieć ulegając rządowej kasacie. 9 czerwca 2001 roku biskup sandomierski utworzył przy pokamedulskim klasztorze w Rytwianach Diecezjalny Ośrodek Kultury i Edukacji "Źródło", powołano także Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu. Głównym celem tych działań jest odbudowa i restauracja dawnego klasztoru, a także odtworzenie nie zachowanych szesnastu domków pustelniczych. Planowane jest również organizowanie tu konferencji, sympozjów, seminariów, także rekolekcji i dni skupienia.

 4. Erem na Bielanach pod Warszawą noszący nazwę Góry Królewskiej [Eremus Montis Regii] z kościołem pod tytułem Niepokalanego Poczęcia NMP fundował król Władysław IV w 1641 roku jako wyraz wdzięczności za otrzymanie korony polskiej i za odniesione nad Moskwą i Turcją zwycięstwa. Spotkał go podobny do innych pustelni los - został zamknięty w 1902 roku. Dziś zespół pokamedulski Eremu góry Koronnej na Bielanach warszawskich tętni dziś życiem. Teren dawnej pustelni, miejsca poświęconego ciszy, samotności, modlitwie i ascezie jest centrum życia naukowego, kulturalnego i towarzyskiego. Przybywają tu codziennie tłumy młodych osób, roześmianych i pełnych planów na przyszłość, przyjeżdżają artyści doświadczeni i marzący o debiucie, by w tzw. "podziemiach kamedulskich" zaprezentować owoce swojej twórczości. A wszystko to za sprawą tegoż faktu, że w sąsiedztwie pokamedulskiego zespołu usadowił się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dawna Akademia Teologii Katolickiej, na którym na ośmiu wydziałach kształci się obecnie 12 tysięcy studentów. Sąsiaduje z nim Wyższe Seminarium Duchowne. Ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego jest także pokamedulski kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, którego podziemia ciągle tętnią życiem.

 5. Król Jan Kazimierz fundował erem w okolicach Suwałk, na wyspie jeziora Wigry, stąd zwany był Eremem Wyspy Wigierskiej [Eremus Insulae Wigrensis]. Niezwykły ten erem przyciągał nie tylko wspaniałym położeniem, ale i zamożnością zwłaszcza kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Choć uważany był za najbogatszy klasztor kamedulski nie tylko w Polsce, ale i za granicą, już w 1800 roku spotkał go podobny do innych los. To ten właśnie erem wigierski odwiedził w 1999 roku papież Jan Paweł II. Wczesnym popołudniem 8 czerwca przyleciał do dawnej pustelni, by przez niecałe dwa dni odpoczywać w tej przepięknej krainie, pełnej dla niego wspomnień z czasów młodości i kajakowych wypraw po mazurskich jeziorach. Mieszkał w przygotowanych dla Niego apartamentach w dawnym klasztorze, pływał po jeziorze na statku Tryton, nawiedził niewielkie sanktuarium Maryjne w Studzienicznej koło Augustowa, złożył także niezapowiedzianą wizytę w gospodarstwie państwa Milewskich we wsi Leszczewo. Pozostawił niezatarty ślad. W chwili, gdy papież przybył do Wigier dawny klasztor kamedulski pełnił zupełnie odmienną funkcję od historycznej. Od początku lat 70-tych XX wieku część zabudowań znajduje się pod zarządem Ministerstwa Kultury i Sztuki pełniąc funkcję komfortowego ośrodka wypoczynkowego i konferencyjnego o statusie Domu Pracy Twórczej. Nie brakuje chętnych przyjeżdżających tu do pracy, ale i niezliczonej ilości turystów odpoczywających na Suwalszczyźnie, którzy chętnie odwiedzają Wigry zwłaszcza po wizycie w tym zakątku Ojca Świętego.

 6. Ostatnim fundowanym eremem kamedulskim w Polsce był Erem Margrabski [Eremus Marchionalis] w Szańcu niedaleko Pińczowa. Istniał niecałe sto lat, od 1722 do 1819 roku. Jedyną pozostałością po istniejącym niegdyś w Szańcu w ziemi sandomierskiej Eremie Margrabskiego jest obecnie niewielka kapliczka ustawiona w przykościelnym terenie parafii z XV wieku pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, a zbudowana z drewna pozostałego z dawnych zabudowań klasztornych. O niegdysiejszej obecności zakonników na tym terenie przypomina także nazwa pobliskiej wsi Kameduły, w której jednak nie zachowały się żadne pamiątki.

 7. Rzeczpospolitą Obojga Narodów tworzyły Korona Polska i Litwa. Kanclerz litewski Krzysztof Zygmunt Pac postanowił fundować nowy erem w swoich posiadłościach. Klasztor został zbudowany w Pożajściu, 8 km od Kowna, na wzniesieniu zwanym Górą Pacowską, co dodatkowo jeszcze było nawiązaniem do nazwiska fundatora. Stąd wzięła się nazwa: Erem Góry Pokoju [Eremus Montis Pacis]. 20 października 1667 roku położono kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Świątynia, choć stosunkowo niewielka, była bardzo bogata i przepiękna. We wnętrzu zwracały uwagę liczne dzieła malarskie i rzeźbiarskie, barwne freski przedstawiające sceny z życia kamedułów, niezwykła gipsowa sztukateria. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Nawiedzenia NMP, obok stały figury dwunastu apostołów rzeźbione z kości słoniowej. W jednej z kaplic natomiast umieszczono sprowadzone z Włoch relikwie św. Magdaleny del Pazzi - rzekomo krewnej fundatora.

  Na mocy ukazu carskiego z 5 lutego 1832 roku erem pożajski został skasowany. Po zmiennych kolejach losu od 1992 roku gospodarują w nim siostry kazimierzanki przyjmując wszystkich turystów, zwiedzających i pielgrzymów, których każdego roku jest coraz więcej. Dawny erem kamedulski wciąż promieniuje i przyciąga.

  Strona główna | Kongregacja Monte Corona |Erem Monte Corona - wyprawa
Życie codzienne w klasztorze | Bielany | Bieniszew | Dawne eremy polskie | Brat Leonard
Ludwik Zarewicz | Galeria | Modernizacja Domu Fundatora i Infirmerii | Kontakt
 
 PRYWATNA STRONA MARZENY I MARKA FLORKOWSKICH
  

www.kameduli.info

Copyright 2019 MMF. Żaden fragment tekstu/zdjęć prezentowanych na tej stronie
nie może być
wykorzystany, ani reprodukowany bez pisemnej zgody.

Wykonanie i obsługa: © Verbanet,MMF 2019