aleria Ego vobis vos mihi
Strona główna
kongregacja Monte Corona
Erem Monte Corona - wyprawa
Życie codzienne w klasztorze
Bielany
Bieniszew
Dawne eremy polskie
Brat Leonard
Ludwik Zarewicz
Galeria
Modernizacja
Kontakt

Kameduli

Frascati
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Sacro Eremo Tuscolano Ołtarz główny w kościele
w Sacro Eremo Tuscolano
Bielany krakowskie
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Erem Widok kościoła Wejście do Eremu
  Kliknij aby powiększyć  
  Srebrna Góra  
Bielany warszawskie
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Erem Wnętrze kościoła
Bieniszew
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kościół pod wezwaniem
Ofiarowanie NMP
Ołtarz główny Obraz przedstawiający pięciu
braci męczenników
  Kliknij aby powiększyć  
  Katakumby w Eremie  
Pożajście
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kościół w Eremie Wnętrze kopuły w kościele Wnętrze kościoła
Rytwiany
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kościół pod wezwaniem
Zwiastowania NMP
Ołtarz główny
Wigry
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Wieża zegarowa Kościół pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia NMP
Ołtarz główny
Szaniec
  Kliknij aby powiększyć  
  Kapliczka  


  Strona główna | Kongregacja Monte Corona |Erem Monte Corona - wyprawa
Życie codzienne w klasztorze | Bielany | Bieniszew | Dawne eremy polskie |Brat Leonard
Ludwik Zarewicz | Galeria | Modernizacja Domu Fundatora i Infirmerii | Kontakt
 PRYWATNA STRONA MARZENY I MARKA FLORKOWSKICH
  

Copyright 2019 MMF. Żaden fragment tekstu/zdjęć prezentowanych na tej stronie
nie może być
wykorzystany, ani reprodukowany bez pisemnej zgody.

© MMF 2019