alendarium życia Ego vobis vos mihi
Strona główna
o.P.Rostworowski
Bliscy i przyjaciele o ojcu Piotrze
Anegdoty
Myśli wyszukane
Książki i artykuły
Galeria
Kontakt

  1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1923 | 1924 | 1928 | 1929 | 1930 | 1932 |
  1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1946 | 1951 | 1952 | 1963 |
  1966 | 1967 | 1968 | 1972 | 1983 | 1984 | 1986 | 1992 | 1993 | 1994 |
  1995 | 1997 | 1998 | 1999 |


 • 1906
  17 lipca - ślub rodziców ojca Piotra Rostworowskiego: Elżbiety Plater - Zyberk i Wojciecha Hilarego, działacza politycznego, senatora RP w okresie międzywojennym i jednego ze współtwórców konstytucji 1935 roku.

 • 1908
  30 grudnia - narodziny córki Marii Klary /Maka/ w Liksnie na Inflantach, majątku rodziny Plater-Zyberk.

 • 1910
  12 września - przyjście na świat syna Wojciecha Jana, późniejszego ojca Piotra, w Rybczewicach w Ziemi Lubelskiej, w majątku Rostworowskich.

 • 1912
  27 stycznia - narodziny syna Henryka w Rybczewicach w Ziemi Lubelskiej.

 • 1923
  Sierpień - rozpoczęcie przez Wojciecha Jana Rostworowskiego /o. Piotra/ nauki w Gimnazjum Męskim im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie.

 • 1924
  Śmierć matki Elżbiety z Plater - Zyberków w 37 roku życia.

 • 1928
  Maj - egzamin dojrzałości w Gimnazjum Męskim im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Uzyskane oceny: z religii - bardzo dobra, z języka polskiego - dostateczna, z języka francuskiego - dobra, z historii wraz z nauką o Polsce współczesnej - dobra, z matematyki - dostateczna.

  25 lipca - rozpoczęcie rocznego Kursu Podchorążych Rezerwy Kawalerii prowadzonego w Grudziądzu przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

 • 1929
  25 kwietnia - ukończenie Kursu Podchorążych Rezerwy Kawalerii z wynikiem "zupełnie dobrym" i stopniem plutonowego. Dwumiesięczna praktyka w XIII pułku ułanów wileńskich.

 • 1929/1930
  Roczne studia świeckie w Paryżu.

 • 1930-1932
  Nowicjat u benedyktynów w opactwie św. Andrzeja w Zevenkerken w Belgii.

 • 1932
  25 stycznia 1932 roku - złożenie ślubów czasowych.

 • 1934
  Rozpoczęcie studiów teologicznych w Ateneum Św. Anzelma na Awentynie w Rzymie.

 • 1935
  Lipiec - złożenie ślubów wieczystych.

 • 1937
  18 lipca - przyjęcie święceń kapłańskich w opactwie św. Andrzeja w Zevenkerken w Belgii.

 • 1938
  Przerwanie studiów teologicznych w Kolegium św. Anzelma w Rzymie i, zgodnie z decyzją opata Teodora Neve OSB, wyjazd do Rabki, do prowadzonego od 1936 roku przez benedyktynów internatu dla chłopców. Udział w przygotowaniach do odnowienia życia monastycznego w Tyńcu.

  zima 1938/1939
  Zbieranie funduszy przez ojca Piotra Rostworowskiego i ojca Jana Wierusz Kowalskiego na odbudowę Tyńca.

 • 1939
  29 maja - oddanie przez Księcia Metropolitę Adama Stefana Sapiehę tynieckiego klasztoru benedyktynom.

  26 albo 27 czerwca - przyjazd pierwszych benedyktynów do Tyńca.

  30 lipca - uroczysty ingres benedyktynów do Tyńca. Ojciec Piotr Rostworowski mianowany podprzeorem.

 • 1940
  Luty - początek współpracy ojca Rostworowskiego z Radą Główną Opiekuńczą w charakterze delegata na 9 wiosek.

  12 lutego - ojciec Rostworowski - mistrzem nowicjatu.

 • 1946
  Przejęcie parafii w Tyńcu przez benedyktynów. Powołanie ojca Piotra Rostworowskiego do funkcji proboszcza.

 • 1951- 1959
  1951 - mianowanie ojca Piotra pierwszym polskim przeorem odrodzonego klasztoru w Tyńcu i zastąpienie na tym miejscu ojca Karola van Oosta. Funkcję tę pełni do 1959 roku.

 • 1952
  1952 - 17 marca - śmierć ojca Wojciecha Hilarego Rostworowskiego. Pogrzeb w grobie rodzinnym w Warszawie na Powązkach.

 • 1963
  Sierpień - początek tzw. sprawy Czeszek.

 • 1966
  19 marca - aresztowanie ojca Piotra.

  1 sierpnia - skazanie ojca Piotra przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 4 lata więzienia i 30.000 zł. grzywny. Pobyt w więzieniach w Gdańsku, w Krakowie na Montelupich, w Warszawie na Rakowieckiej.

 • 1967
  17 lutego - wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie zmniejszenie kary do 2 lat i 6 miesięcy więzienia.

  11 grudnia - decyzją Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy, warunkowe zwolnienie ojca Piotra z więzienia.

 • 1968
  6 stycznia - wizyta w Tyńcu najwyższych władz kamedułów, prośba o pomoc bratniemu zakonowi borykającemu się z kłopotami personalnymi.

  Objęcie przez ojca Piotra funkcji przeora klasztorów kamedulskich na Bielanach i w Bieniszewie.

 • 1972
  Złożenie ślubów kamedulskich.

 • 1983
  Przeniesienie do Włoch - objęcie funkcji przeora w Noli i pełnienie jej do 1986 roku.

 • 1984
  31 sierpnia - śmierć brata Henryka.

  Mianowanie ojca Rostworowskiego przez Ojca Świętego konsultorem Świętej Kongregacji do Spraw Zakonnych.

 • 1986
  Objęcie funkcji przeora oraz mistrza nowicjatu w eremie w Envigado koło Medellin w Kolumbii. Równoczesne zakładanie eremów w Sonson i w Santa Rosa de Osos.

 • 1992
  Powrót do Europy do eremu św. Hieronima w Pascelupo w Italii.

 • 1993
  Ponowny wyjazd do Eremu w Santa Rosa de Osos w Kolumbii.

 • 1994
  Jesień - przyjazd na kapitułę generalną do Sacro Eremo Tuscolano we Frascati koło Rzymu.

  Rozpoczęcie rekluzji otwartej.

 • 1995
  29 września 1995 roku - ze względu na stan zdrowia przerwanie rekluzji.

 • 1997
  Z inicjatywy ojca Piotra, zgoda Kapituły Generalnej Zakonu na założenie eremu w Wenezueli.

 • 1998
  Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy eremy w Wenezueli.

  31 lipca - wylew wywołujący częściowy paraliż jednej strony ciała ojca Piotra. Miesięczny pobyt w szpitalu św. Józefa w Albano, a następnie rehabilitacja w klinice ortopedycznej w Ariccia.

  Październik - powrót do eremu. Ze względu na stan zdrowia przeniesienie do infirmerii.

 • 1999
  15 kwietnia - ostatnia, odprawiona przez ojca Piotra, Msza święta.

  16 kwietnia - około godziny 8.15 upadek i złamanie kości biodrowej. Operacja w szpitalu w Ariccia.

  Ze względu na ogólne zakażenie organizmu pobyt w szpitalu w Albano.

  30 kwietnia 8.50 - śmierć ojca Piotra Rostworowskiego.

  3 maja - godzina 11.00 przewiezienie trumny z ciałem ojca Piotra Rostworowskiego do Sacro Eremo Tuscolano we Frascati. Godzina 16.00 - pogrzeb pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Odczytanie telegramu od Papieża Jana Pawła II z kondolencjami dla rodziny i wszystkich przyjaciół ojca Piotra.

  Strona główna | O.Piotr Rostworowski | Kalendarium życia | Bliscy i przyjaciele o ojcu Piotrze |
Anegdoty | Myśli wyszukane | Galeria | Książki i artykuły | Kontakt
   
 PRYWATNA STRONA MARZENY I MARKA FLORKOWSKICH
   

www.kameduli.info

Copyright 2019 MMF. Żaden fragment tekstu/zdjęć prezentowanych na tej stronie
nie może być
wykorzystany, ani reprodukowany bez pisemnej zgody.

© MMF 2019